New Zealand Under-19s 243/7 * v Sri Lanka Under-19s 242/9

New Zealand Under-19s 243/7 * v Sri Lanka Under-19s 242/9

New Zealand Under-19s 243/7 * v Sri Lanka Under-19s 242/9
New Zealand Under-19s 243/7 * v Sri Lanka Under-19s 242/9